Reference z roku 2018

Názvy akcí jsou uvedeny obecně, bez určení místa stavby a objednatele. Při osobním setkání lze předložit.

OSVČ
 • Betonové oplocení vč. brány a branky
 • Novostavba RD v Horním Těrlicku
 • Změna dispozice RD v Dolní Suché
 • Pasportizace divadla pro potřeby PBŘ
 • DZP divadlo
 • Oprava podlahy a zábradlí lodžií v bytovém domě
 • Rozšíření skladu uhlí - část PBŘ
 • Požární zbrojnice
 • Přístavba RD v Prostřední Suché
 • Zakreslení dispozice obchodního domu
Mad Planning
 • Stavební úpravy prodejny - část PBŘ
 • Digitalizace výrobní haly
 • EVA divadlo
 • Navýšení kapacity a rekonstrukce Mateřské školky
 • Modernizace pavilonu v areálu nemocnice
 • Oprava havarijního stavu kanalizace v objektu
 • Zaměření RD + Energetické úspory RD
 • Změna účelu užívání objektu z ubytovny na bytový dům - část PBŘ
 • Pasportizace skladovací haly
 • Změna užívání části výrobní haly na kontrolu kvality
 • Výroba a montáž vířivých van - část PBŘ
 • Rekonstrukce bytů na sociální bydlení