Reference z roku 2017

Názvy akcí jsou uvedeny obecně, bez určení místa stavby a objednatele. Při osobním setkání lze předložit.

OSVČ
 • Zateplení bytového domu
 • Změna užívání chladírny na garáž
 • Novostavba Mateřské školy
 • Novostavba RD v Dolní Lutyni
 • Novostavba RD v Dolní Suché
 • Výstavba areáku poháry - část PBŘ
 • Jednotka poanesteziologické péče v nemocnici
 • Rekonstrukce pater lázní - část PBŘ
 • Novostavba RD v Karviné
 • Zajištění bezbariérovosti, přístavba tříd, rekonstrukce pro výuku v Základní škole
 • Stavební úpravy dětského oddělení v Psychiatrické nemocnici - část PBŘ
 • Novostavba RD v Horní Lutyni
 • Novostavba sauny pro sportovní klub
 • Novostavba RD ve Štěpánkovicích
 • Rekonstrukce stávajícího RD v Hradišti
 • Přístavba a stavební úpravy ZŠ a MŠ - část PBŘ
 • Novostavba RD ve Václavovicích
 • Pasportizace objektů vodohospodářských staveb pro účely PBŘ
 • Novostavba RD v Bludovicích