Reference z roku 2016

Názvy akcí jsou uvedeny obecně, bez určení místa stavby a objednatele. Při osobním setkání lze předložit.

OSVČ
  • Změna dispozice víceúčelového objektu
  • Energetické úspory objektů stavby školy, tělocvičny, dílen
  • Zaměření objektu školy SPŠ
  • Novostavba RD v Havířově
  • Přístavba technické místnosti k RD
  • Přístavba přístřešku k RD
  • Přeložení plynové přípojky RD
  • Přístavba, nástvba a stavební úpravy Základní školy