Reference z roku 2013

Názvy akcí jsou uvedeny obecně, bez určení místa stavby a objednatele. Při osobním setkání lze předložit.

HPP - Atris s.r.o.
 • Energetické úspory Azylového domu
 • Výměna oken v bytových domech
 • Zateplení Základní školy
 • Výrobní hala
 • Rozdělení bytu v bytovém domě
 • Sanace hydroizolace mateřské školy
 • Atletický ovál
 • Modernizace výuky v Základní škole
 • Odstranění vad podhledu
 • Revitalizace a oživení letního kina
 • Rekonstrukce víceúčelové budovy
 • Změna sociálního zařízení v objektu Základní školy
 • Zateplení pavilónu vč. spojovacího krčku Základní školy
 • Zateplení VOŠ
VPP - OSVČ
 • Provedení vnitřních úprav bytu
 • Kontrola projektové dokumentace ZTI