Reference z roku 2012

Názvy akcí jsou uvedeny obecně, bez určení místa stavby a objednatele. Při osobním setkání lze předložit.

HPP - Atris s.r.o.
 • Oprava bytu v bytovém domě
 • Přístavba a stavební úpravy Hasičské zbrojnice
 • Beach volejbalové hřiště
 • Výměna oken v bytovém domě
 • Demolice bytového domu
 • Demolice dílny
 • Přístavba školícího střediska k rodinnému domu
 • Dopravní hřiště
 • Výrobní hala
 • Výměna střešní krytiny, oprava krovu
 • Výměna oken v bytových domech
 • Kino Centrum - dispozice
 • Rozdělení bytu v bytovém domě
 • Stavební úpravy na odstranění vlhkosti ze zdiva školy
 • Přístavba sportovního zázemí
 • Přístavba truhlářské dílny