Reference z roku 2011

Názvy akcí jsou uvedeny obecně, bez určení místa stavby a objednatele. Při osobním setkání lze předložit.

HPP - Atris s.r.o.
 • Výměna plynu v bytových domech
 • Energetické úspory na domě s pečovatelskou službou
 • Rozdělení bytu v bytovém domě
 • Zateplení Dětského domova
 • Demolice budovy
 • Oprava nádvoří
 • Odstranění závad nástavby
 • Odstranění části vstupu
 • Odstranění garáže
 • Regenerace a revitalizace zahrady u MŠ
 • Rozšíření nebytových prostor
 • Revitalizace bytového domu
 • Vybudování sociálního zázemí
 • Přístupová komunikace
 • Oprava hydroizolace na bytovém domě
 • Energetické úspory na škole
 • Výměna oken v bytovém domě
 • Výměna oken, oprava fasády na základní škole
 • Rekonstrukce objektu domova důchodců