Reference z roku 2010

Názvy akcí jsou uvedeny obecně, bez určení místa stavby a objednatele. Při osobním setkání lze předložit.

HPP - Atris s.r.o.
  • Revitalizace bytových domů
  • Výměna oken v bytových domech
  • Sportovní hřiště u SPŠ
  • Rekonstrukce objektu na komunitní bydlení s mentálním nebo vícenásobným hendikepem
  • Výstavba RD
  • Oprava střechy na komerčním objektu
  • Oprava balkónu na hotelovém domu
  • Rekonstrukce spisovny
  • Demolice budovy osevy