Reference z roku 2009

Názvy akcí jsou uvedeny obecně, bez určení místa stavby a objednatele. Při osobním setkání lze předložit.

HPP - Ing. Ladislav Zahradníček
  • Zateplení středních škol
  • Rekonstrukce budov
  • Rekonstrukce ulice
  • Rekonstrukce škol
  • Oprava prasklin v bytovém domě
  • Oprava střechy na bytových domech
  • Hasičská zbrojnice
  • Stolárna