Tato služba je zaměřená na prodávajícího a kupujícího. Lze ji použít i v případě nájmu bytových a nebytových prostor.

Kupující bude mít představu o stavu dané nemovitosti a může mít lepší pozici k vyjednávání o ceně s kupujícím.

Inspekce nemovitosti může být provedena i objednávkou samotným prodejcem. Pak může zájemcům předložit výsledek Inspekce a předejde reklamacím, že s tou danou věcí nebyl kupující seznámen.

Samotné inspekce jsou prováděny vizuální prohlídkou, neprovádí se demontáž obložení, sádrokartonu, vypínačů, podlahové krytiny apod.. Inspektor neprovádí žádné destruktivní sondy, nahlídne pouze do míst, které mu to dovolí. Neprovádí se sondy konstrukcí, odborné posudky - sondy, posudky lze objednat samostatně. Inspektor není schopen zjistit skryté vady, které prodávající úmyslně zakryl, prípadně o nich neinformoval a věděl o nich.

Technický popis nenahrazuje Znalecký posudek. Znalecký posudek se zpracovává soudním znalcem ve sporu s druhou stranou.

Než si objednáte službu Inspekce nemovitostí, ujistěte se, že Vás majitel objektu pustí včetně Inspektora. Pokud Vás nepustí, je na zváženou, co si máte o prodávajícím myslet, v jakém stavu může být nemovitost, jaké důvody k tomu má.

POZOR! Inspektor nemovitosti není označení, nemá práva a funkci ve smyslu § 143 AUTORIZOVANÝ INSPEKTOR zákona č. 183/2006 Sb. - Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Základní prohlídka bez protokolu

Zvažujete koupi nemovitosti, ale ještě pro ni nejste rozhodnutí? Budete se rozhodovat ještě mezi jinými nemovitostmi? Pak je pro Vás výhodná služba Základní prohlídka bez protokolu. Prohlídka bude provedena s certifikovaným inspektorem. Po provedené prohlídce bude mezi čtyřmi očima popsána nemovitost, zjevné vady a budou řečeny rizika poruch. Prohlídka bude provedena bez písemného výstupu.

Základní prohlídka s jednoduchým popisem

Zvažujete koupi nemovitosti, ale ještě pro ni nejste rozhodnutí? Nemovitost je v úžším výběru možné koupě? Pak je pro Vás výhodná služba Základní prohlídka s jednoduchým popisem. Prohlídka bude provedena s certifikovaným inspektorem. Po provedené prohlídce bude pracován jednoduchý písemný dokument, který bude popisovat nemovitost, výpis poruch a výpis možným rizik.

Prohlídka s podrobným popisem

Zvažujete koupi nemovitosti, pro kterou jste se již zcela rozhodli? Pak je pro Vás výhodná služba Prohlídka s podrobným popisem. Prohlídka bude provedena s certifikovaným inspektorem. Po provedené prohlídce bude pracován písemný dokument, který bude popisovat nemovitost, výpis poruch a výpis možným rizik. Každá porucha a riziko bude podrobněji popsáno.

 

Prohlidka s podrobnýmn popisem a vyčíslením oprav

Zvažujete koupi nemovitosti, pro kterou jste se již zcela rozhodli a chcete vědět, kolik Vás bude případná oprava stát? Pak je pro Vás výhodná služba Prohlídka s podrobným popisem a vyčíslením oprav. Prohlídka bude provedena s certifikovaným inspektorem. Po provedené prohlídce bude pracován písemný dokument, který bude popisovat nemovitost, výpis poruch a výpis možným rizik. Každá porucha a riziko bude podrobněji popsáno, bude proveden návrh způsobu opravy poruchy a jeho vyčíslení.